top of page

Maszyny budowlane

Koparki, walce, spycharki – najczęściej wybierane maszyny budowlane.
Maszyny budowlane usprawniają proces budowy oraz umożliwiają szybkie i bezpieczne wykonanie niektórych robót.

1. Koparki
Koparki to maszyny przeznaczone do robót ziemnych, dzięki którym możliwe jest oddzielenie urobku od gruntu oraz następnie przeniesienie go na wybrane składowisko lub środek transportu. Na budowie koparka może służyć także jako urządzenie przeładunkowe do sypkich materiałów, takich jak żwirek lub piasek – wtedy jest mowa o koparko-ładowarkach.

W zależności od tego, do czego i jak często koparka będzie wykorzystywana, powinno kupić się inny typ maszyny. Sprzęt ten może pracować w cyklu przerywanym lub ciągłym.

Koparki, które pracują w trybie przerywanym są wyposażone w jedno naczynie urabiające, które przed podjęciem kolejnego etapu pracy musi np. przenieść i wysypać urobek, aby móc powrócić do początkowo zajmowanej pozycji.

Natomiast koparki pracujące w trybie ciągłym przystępują do kolejnych etapów bez żadnej przerwy – jest to możliwe dzięki zastosowaniu kilku naczyń urabiających, które są ze sobą połączone.

Ze względu na to, w jaki sposób przemieszczają się te maszyny budowlane, wyróżnia się koparki kołowe oraz gąsienicowe. Dodatkowo na placach budowy wykorzystywane są tzw. minikoparki, które umożliwiają pracę w trudnodostępnych miejscach.2. Walce budowlane
Walce budowlane to maszyny, które służą do zagęszczania gruntów, co umożliwia przygotowanie go do dalszych robót. Przed wyborem odpowiedniego urządzenia musisz wiedzieć, że istnieje wiele różnych kryteriów podziału walców.

W pierwszej kolejności wyróżnia się walce statyczne oraz wibracyjne, które określają sposób oddziaływania na podłoże. Walce statyczne wykorzystują masę własną, którą urabiają podłoże. Natomiast walce wibracyjne oddziaływają na grunt statycznie oraz dynamicznie i umożliwiają roboty na głębokości nawet do 4 metrów.

Oprócz tego walce mogą różnić się między sobą zastosowanym napędem. Dostępne są walce ręcznie prowadzone, samojezdne oraz przyczepne. Ze względu na kształt wałów, walce dzieli się na gładkie, okołkowane, siatkowe, tarczowe oraz tzw. kompaktory. Istotnym czynnikiem podczas zakupu tych maszyn jest również sprężystość wałów, które mogą być stalowe lub ogumione.

3. Spycharki
Spycharki, nazywane również spychaczami, służą do odspajania gruntu od podłoża oraz do przesuwania urobku na ziemi – wykorzystywane są podczas robót ziemnych. Najczęściej znajdują zastosowanie podczas pracy przy wykopach, wykonywaniu nasypów i hałd oraz profilowaniu podłoża.

Podstawą każdej spycharki jest ciągnik do którego przymocowywany jest osprzęt spycharkowy składający się z układu zawieszania oraz lemiesza.

Tak jak w przypadku koparek, spychacze dzieli się ze względu na sposób przemieszczania na kołowe lub gąsienicowe. Uwzględnia się też ramę, która może być sztywna lub przegubowa.

Najbardziej funkcjonalnym wyborem są spychacze z lemieszem uniwersalnym, który można ustawiać czołowo, prostopadle do kierunku ruchu lub skośnie. Na rynku znajdziesz spycharki hydrauliczne oraz mechaniczne, które to umożliwiają.

bottom of page