top of page

Wózki widłowe

Wózki widłowe, lub po prostu widlaki, to zwyczajowa nazwa wózków jezdniowych podnośnikowych, czyli kołowych pojazdów mechanicznych o napędzie silnikowym. To rodzaj wózków transportowych stosowanych w transporcie bliskim, które wykorzystuje się do przewozu i stertowania ładunków o ciężarze nawet do kilkudziesięciu ton, najczęściej umieszczonych na paletach.


Wózki widłowe, lub po prostu widlaki, to zwyczajowa nazwa wózków jezdniowych podnośnikowych, czyli kołowych pojazdów mechanicznych o napędzie silnikowym. To rodzaj wózków transportowych stosowanych w transporcie bliskim, które wykorzystuje się do przewozu i stertowania ładunków o ciężarze nawet do kilkudziesięciu ton, najczęściej umieszczonych na paletach.

Wózki widłowe można podzielić ze względu na napęd. I tutaj wyróżnia się:

wózki widłowe spalinowe: napędzane są olejem napędowym, benzynowe jak i gazem LPG lub nawet CNG Ponieważ emitują spaliny, powinny być używane na otwartych przestrzeniach. Tego typu wózki widłowe można stosować w pomieszczeniach pod warunkiem wyposażenia ich w specjalne filtry;
wózki widłowe gazowe: napędzane gazem, polecane do otwartych przestrzeni;
wózki widłowe elektryczne: zwane też akumulatorowymi. Znajdują zastosowanie tam, gdzie nie można stosować wózków spalinowych i gazowych ze względu na emisję spalin. Pracują cicho, wydajne baterie wystarczają nawet na 8 godzin pracy.
Wózki widłowe dzieli się także ze względu na funkcje. Mamy tu:

wózki widłowe boczne, inaczej też wózki bocznego załadunku, czyli takie, w których operator siedzi bokiem do kierunku jazdy;
wózki widłowe terenowe – sprawdzają się najczęściej na placach budowy, w miejscach trudno dostępnych, o nierównym i grząskim podłożu;
wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem, zwane też ładowarkami teleskopowymi. Charakteryzują się dalekim zasięgiem pracy z powodu zastosowania długiego wysięgnika teleskopowego;
wózki widłowe, z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem;
wózki widłowe z wysuwanym masztem;
wózki widłowe podnośnikowe sterowane z poziomu lub podestu roboczego, w których operator steruje wózkiem stojąc bezpośrednio na podeście lub chodząc przy wózku.

bottom of page